mail je commentaar

Vogelfilms Limburg  Peizermaden
    Duitsland     Media galerij 
libellen en vlinders en meer
 

Vogelfoto's van Jacob Poortstra

 

 

Deze website bestaat inmiddels ongeveer 14 jaar. In augustus 2004 begon ik met publiceren van eigen foto's van vogels. De vogelfoto's op deze webpagina's maakte ik in de eerste jaren met een telescoop en een digitale camera. De laatste jaren gebruik ik overwegend een eenvoudige Canon-camera en een 250 mm lens.   Mijn ambitie is  om een persoonlijk fotoalbum van vogelsoorten aan te leggen. Met natuurlijk zo mooi mogelijke foto's. Op deze website staan uitsluitend foto's die ik zelf heb gemaakt. Ik heb er nog steeds erg veel lol in.

Sinds voorjaar 2010 fotografeer ik ook libellen en vlinders.  Hiervoor gebruik ik de digitale spiegelreflex met een 250 mm lens met beeldstabilisatie en soms een Canon Powershot 240 die flink kan inzoomen. Per 5 januari 2014 heb ik dan nog een sigma 150-500 telezoomlens aan mijn arsenaal toegevoegd. Voor vlinders gebruik ik meest een sigma macrolens 105 mm met beeldstabilisatie.


De libellen en vlinders zijn op een apart gedeelte van de website te vinden, namelijk in de mediagalerij. Neem eens een kijkje als je eens iets anders dan vogels wilt zien.

Veel plezier! 

Laatst toegevoegd 

27 juni: kleine ijsvogelvlinder en keizersmantel (mediagalerij, vlinders, of via laatste upload)
22 juni: blauwe kiekendief (roofvogels), zwarte specht (zangvogels) en rietzanger (rietvogels) en ook in de mediagalerij libellen, vlinders en overige insecten.
2 maart: wintertaling en tafeleend (eenden), kramsvogels (zangvogels)
1 9 januari: goudvinken (vinken en mezen)
1 6 januari 2018: kuifduiker, kuifaalscholver, aalscholver (duikers en futen)
26 december: buizerd (roofvogels)
26 november: gaai (kraaien)
17 november: grijze wouw (roofvogels)
4 november: grote kruisbek (vinken en mezen)
1 6 oktober: dwergarend (Spanje-pagina), waterspreeuw (zangvogels)
2 juli: Koninginnepage, boswitje, veldparelmoervlinder, vals witje en bosbeekjuffer toegevoegd aan de Mediagalerij
27 april: zwarte rotgans (ganzen) en bruine kiekendief (roofvogels)
2 4 april: geoorde fuut en fuut (duikers en futen), kemphaan (steltlopers) en adders (Mediagalerij, album overige natuur).
26 februari: ringsnaveleend (eenden)
25 februari: bruine klauwier (klauwieren en klapeksters) en kleine burgemester (meeuwen)
22 januari 2017: steppekiekendief en torenvalk (roofvogels), goudhaan en pestvogel (zangvogels)
11 januari: ijseend en middelste zaagbek (eenden), kuifduiker en zwarte zeekoet (duikers en futen)
29 december: paarse strandlopers (steltlopers)
16 augustus: dit jaar vooral foto's uit Spanje van vlinders. Bij de vogels alleen kleine zwartkop en een jonge roodkopklauwier. Zie de Spanjepagina. Voor de vlinders kun je terecht in de Mediagalerij. Je kunt kiezen voor het bekijken van de laatste upload, maar ook de vlinders per soortgroep bekijken. Veel mooie soorten, zoals kardinaalsmantel, kleine boswachter, knoopkruidparelmoervlinder, heremiet, amethistblauwtje en nog veel meer. Verder toegevoegd libellen uit Nederland, waaronder bruine glazenmaker en de zeldzame kempense heidelibel.

5 juni: Kijk eens in de mediagalerij bij de laatste uploads. Mooie foto's van libellen, waaronder de zeldzame sierlijke witsnuitlibel.
2 mei: braamsluiper (zangvogels), dwergmeeuw (meeuwen) en kleine plevier (steltlopers)
9 april: bruine kiekendief, baardman, rietgors en winterkoning
7 februari: witbuikrotgans, eidereend en zwarte zee-eend
24 janari: Drieteenstrandloper en kanoet (steltlopers), sijs (vinken en mezen), grote zaagbek (eenden)
4 januari 2016: Oehoe (uilen)
24 december: Casarca (eenden), Ransuil (uilen) en Paarse strandloper (steltlopers)
20 december: zwarte mees (vinken en mezen)
21 oktober: wintertaling (eenden) en ooievaars op gemaaide percelen in de Peizermaden
4 augustus: op de SPANJE-pagina foto's van dwergarend, hop, vale gier, roodstuitzwaluw, kwak en meer. In de mediagalerij bij de vlinders een keur van leuke sooten toegevoegd, zoals resedawitje, witbandzandoog, apollovlinder, cleopatra, geraniumblauwtje, gestreepte heivlinder, spaanse glanserebia, klein brandkruiddikkopje en knoopkruidparelmoervlinder. Je kunt in de vlinderalbums bladeren, of gewoon via Laatste upload.
13 juni: In de mediagalerij toegevoegd: grote vuurvlinder, bruine vuurvlinder, veldparelmoervlinder, weverbok, gouden tor, ringslang, mi-vlinder, muntvlinder, bruine daguil. Zie de laatste upload pagina in de Mediagalerij.
25 mei: bontbekplevier, kleine strandloper, krombekstrandloper, temminck strandloper en zwarte ruiter (steltlopers)
25 mei: boomvalk (roofvogels), sierlijke witsnuitlibel, gevlekte witsnuitlibel (mediagalerij, album of laatste upload)
9 mei: roodhalsfuut (duikers en futen), gekraagde roodstaart en koekoek (zangvogels), gele kwikstaart (piepers en kwikstaarten) en geelgors (rietvogels en gorzen)
6 mei: bonte vliegenvanger (zangvogels) en oranjetipje en citroenvlinder (mediagalerij/vlinders/witjes)
4 mei: bruine kiekendief (roofvogels), zanglijster (zangvogels), rouwkwikstaart (piepers en kwikstaarten) en in de mediagalerij in het album zoogdieren een eekhoorn
27 februari: boomklever (zangvogels)
22 februari: boomkruiper (zangvogels)
21 januari 2015: grote bonte specht (zangvoges) en kolganzen.
30 december: sneeuwgors (rietvogels en gorzen)
28 december: wilde zwaan (ganzen) en grote zaagbek (eenden)
27 oktober: in de mediagalerij in het album overige natuur: zeehond bezig een platvis (bot?) te verorberen.
17 oktober: pimpelmees en groening (vinken en mezen)
12 oktober: baardman (rietvogels), kuifeend opvliegend (eenden), tapuit (tapuiten)
28 september: ijsvogel (zangvogels), gaai (kraaiachtigen) en vliegende aalscholver (reigers).
17 september: blauwe glazenmaker (mediagalerij)
17 augustus: bruine vuuvlinder en heivlinder van het Ballooerveld, te zien in de mediagalerij, albums vuurvlinders en zandogen.
11 augustus: vogelfoto's uit Spanje, o.a roodkopklauwier, vale gier, aasgier en rode patrijs. Verder in de mediagalerij VEEL VLINDERS, zie het album vlinders. En bij de libellen: gewone bronlibel, beekoeverlibel.
7 juli: zwarte roodstaart, grauwe vliegenvanger en witte kwikstaart (zangvogels); meerdere vlinders in de mediagalerij (laatste upload)
16 juni:bruine kiekendief (roofvogels), kleine geelpootruiter en kemphaan (steltlopers) en rietzanger (rietvogels)
10 juni: grote gele kwikstaart (piepers en kwikstaarten). In de mediagalerij gehakkelde aurelia en bont zandoogje (vlinders) en schaatsenrijders (overige insecten)
31 mei: sprinkhaanzanger (rietvogels)
26 mei: bonte vliegenvanger (zangvogels) en roodborsttapuit (tapuiten), verder in de Mediagalerij: kleine vuurvlinder en gewone heispanner (vlinders) en bruine korenbout en smaragdlibel (libellen)
23 mei: boomvalk (roofvogels) en geoorde fuut (futen), in de mediagalerij toegevoegd hooibeestje (vlinders) en grote roodoogjuffer (libellen)
1 mei: grote stern en visdief (meeuwen en sterns), lepelaar (reigers), kluut (steltlopers), rotgans en witbuikrotgans (Ganzen)
29 april: bosruiter en kemphaan (steltlopers)
26 april: paap (tapuiten), zwartkop en fazant (zangvogels)
30 maart: boomleeuwerik (zangvogels) en grauwe ganzen (ganzen). In de mediagalerij parende padden (zie daar bij laatste upload)
18 maart Roodborst (zangvogels)
28 februari: Ekster (kraaien) en Europese kanarie (vinken en mezen)
15 februari: Zwarte ibis (reigers)
2 februari: kuifaalschover (duikers), drieteenstrandloper en tureluur (steltlopers), torenvalk (roofvogels)
2 6 januari: tuinvogels pimpelmees, heggenmus en groenling
26 januari: vogels bij de voedertafel, groenling, koolmees (vinken en mezen) en turkse tortel en huismus (zangvogels)
5 januari: toendrarietgans (ganzen) en sneeuwgors (rietvogels en gorzen).
2 3 december: roek (kraaien) en torenvalk (roofvogels)
1 december: sperweruil (uilen)
24 oktober: kraanvogel in vlucht (reigers) en een vos tussen de kolganzen (ganzen)
12 augustus: veel leuke Spaanse vlinders en libellen te vinden in de Mediagalerij. En uit Nederland bruine vuurvlinder en groene glazenmaker
8 augustus: steenarend, lammergier, steltkluut, rode patrijs, grote trap op de SPANJE pagina
9 juni: glassnijder, variabele waterjuffer en landkaartje (zie mediagalerij, laatste upload)
29 mei: blauwe rotslijster, knobbelmeerkoet, eleonora's valk, steltkluut en meer op de SPANJE pagina.
12 mei: oeverloper (steltlopers) en gele kwikstaart (piepers en kwikstaarten) en bont zandoogje (mediagalerij, album vlinders)
4 mei: sperwer (roofvogels) en slobeend (eenden)
2 mei: Grote burgemeester (meeuwen en sterns)
21 april: geoorde fuut (duikers en futen) en ross gans (escape) (ganzen)
7 april: grauwe ganzen opvliegend (ganzen) en ooievaars die de koppen bij elkaar steken (reigers)
18 februari: sijs (vinken en mezen)
9 februari: staartmees (vinken en mezen), ruigpootbuizerd (roofvogels) en vos (mediagalerij, album overige natuur.
13 januari: paarse strandlopers op de Brouwerdam (steltlopers)