VOGELFILMS

Hieronder staan fimpjes van vogels, gemaakt met een digitale camera en een telescoop. 
Een aantal  films zijn voorzien van geluid. Door te compimeren van mpg naar wmv wordt de duidelijkheid helaas iets minder dan het orgineel, maar blijft de bestandsgrootte en de downloadsnelheid binnen de perken.


Gewoon klikken op de foto en de film start vanzelf, meestal via windows media player. 
De eerste keer moet de film even worden ingeladen, dat kan even duren (het zijn vrij grote bestanden). 

 

Grauwe franjepoot

Slobeend, september 2005

Kleine alk, oktober 2005

 

Tureluur in de Peizermaden, mei 2005 Huismus in onze achtertuin, december 2005 Roodhalsgans, Ezumazijl 14 januari 2006

 

Zwarte rotgans Sneeuwgors Pontische meeuw

 

Kleine zwaan Grote barmsijs Steenloper

 

Bosuil Steenuil Kanoet

 

Badende grutto Pimpelmees met jongen in nestkast Grote gele kwikstaart

 

Grauwe kiekendief Groenpootruiter IJsduiker

 

Ruigpootbuizerd Steltkluut Sperwer

 

Grote karekiet, geluidsfragment
Polen, Oderdelta, mei 2009
Snor,
geluidsfragment
Polen, Oderdelta, mei 2009
Zwarte specht